Checked content

File:Katyn - decision of massacre p1.jpg

Description
Česky: SSSR

Lidový komisariát vnitřních záležitostí
" " března 1940
č. 794/B
Moskva

PŘÍSNĚ TAJNÉ
CK VKP(b)

Soudruhu Stalinovi

Ve zajateckých táborech a věznicích v západních oblastech Ukrajiny a Běloruska se v současné době nachází velké množství bývalých důstojníků polské armády, bývalých zaměstnanců polské policie a zpravodajských agentur, členů polských nacionalistických k-r (kontrarevolučních) stran, členů podzemních k-r organizací, dezertérů apod. Všichni to jsou nesmiřitelní nepřátelé sovětské moci plni nenávisti k sovětskému systému.

Zajatí důstojnící a policisté, kteří se nacházejí v táborech, se snaží pokračovat v k-r činnosti a provádějí aktivní antisovětskou agitaci. Každý z nich se po propuštění chystá pokračovat v boji proti sovětské moci.

Orgány NKVD odhalily v západních oblastech Ukrajiny a Běloruska řadu k-r povstaleckých organizací. Ve všech těchto k-r organizacích hrají vůdčí roli bývalí příslušníci bývalé polské armády, bývalí policisté a četníci.

Mezi zadrženými dezertéry a narušiteli stát-

(podpisy - hlavní: Stalin, Vorošilov, Molotov, Mikojan; vedlejší na levé straně s poznámkou pro (ve smyslu souhlasu) umístěnou za podpisem: Kalinin, Kaganovič)
English: The accepted proposal of Lavrentiy Beria to execute former Polish army and police officers in NKVD prisoner of war camps and prisons. March 1940.

TOP SECRET

From the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union to comrade STALIN

In the NKVD POW camps and in the prisons of the western oblasts of Ukraine and Belorussia there is currently a large number of former officers of the Polish army, former Polish police officers and employees of intelligence agencies, members of Polish nationalist c-r (counterrevolutionary) parties, participants in underground c-r rebel organizations, defectors and so on. All of them are implacable enemies of Soviet power and full of hatred for the Soviet system.

POW officers and policemen located in the camps are attempting to continue c-r work and are leading anti-Soviet agitation. Each of them is simply waiting to be freed so they can have the opportunity to actively join the fight against Soviet power.

NKVD agents in the western oblasts of Ukraine and Belorussia have uncovered a number of c-r rebel organizations. In each of these c-r organizations the former officers of the former Polish army and former Polish police officers played an active leadership role.

Among the detained defectors and violators of the state-

(Signatures: In favour - Stalin, Voroshilov, Molotov, Mikoyan)

(In margin: Comrade Kalinin - In favour. Comrade Kaganovich - In favour.)


Polski: Notatka szefa NKWD Ławrentina Berii do Józefa Stalina z propozycją wymordowania polskich jeńców z marca 1940 roku z podpisami: Stalina, Woroszyłowa, Mołotowa, i Mikojana. Kolorowy skan z oryginalnego dokumentu.

Miejsce przechowywania: Rosyjskie Państwowe Archiwum Historii Społeczno-Politycznej (RGASPI), ul. Bolszaja Dmitrowka 15, Moskwa, sygnatura dokumentu: F.17 op. 166 sprawa 621 str. 130-133 (od 2003; w latach 1991 - 2003 był przechowywany w Archiwum Prezydenta Federacji Rosyjskiej w zbiorze "Zamkniety pakiet nr 1").

Tłumaczenie z języka rosyjskiego:

ZSRR
LUDOWY KOMISARIAT
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
" " MARCA z 1940 r.
Nr 794/B
MOSKWA

P 13 N 144 op
ŚCIŚLE TAJNE
z 5 III 40 r

KC WKP (b) dla towarzysza STALINA

W obozach NKWD ZSRR dla jeńców wojennych i w więzieniach zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi w chwili obecnej przetrzymywana jest wielka liczba byłych oficerów armii polskiej, byłych pracowników polskiej policji i organów wywiadu, członków polskich nacjonalistycznych k-r [kontrrewolucyjnych] partii, członków ujawnionych k-r [kontrrewolucyjnych] organizacji powstańczych, zbiegów i in. Wszyscy oni są zawziętymi wrogami władzy sowieckiej, pełnymi nienawiści do ustroju sowieckiego.

Jeńcy wojenni, oficerowie i policjanci, przebywający w obozach, próbują kontynuować działalność k-r [kontrrewolucyjną]. Aktywną rolę kierowniczą odgrywali byli oficerowie byłej polskiej armii, byli policjanci i żandarmi.

Wśród zatrzymanych zbiegów i osób, które naruszyły pań-

(Podpisy: Stalina, Woroszyłowa, Mołotowa, i Mikojana; Na marginesie notatka protokolarna: tow. Kalinin-za, Kaganowicz-za).
Date 1940-03-05
Source
  • РГАСПИ Ф. 17 оп. 166 дело 621 лист 130. Подлинник. Scan from http://katyn.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=6
  • This is a colour photocopy of official document residing in the Russian archive RGASPI, a b/w copy of which had been legally transferred into the property of Polish Government, and first published in Poland in 1992.
Author
Русский: Лаврентий Павлович Берия
English: Lavrentiy Beria

Licensing

Public domain This work is not an object of copyright according to Part IV of Civil Code No. 230-FZ of the Russian Federation of December 18, 2006.

Article 1259. Objects of Copyright

Paragraph 5

Copyright shall not apply to ideas, concepts, principles, methods, processes, systems, means, solutions of technical, organizational and other problems, discoveries, facts, programming languages.

Paragraph 6

Shall not be objects of copyright:
  • official documents of state government agencies and local government agencies of municipal formations, including laws, other legal texts, judicial decisions, other materials of legislative, administrative and judicial character, official documents of international organizations, as well as their official translations;
  • state symbols and signs (flags, emblems, orders, banknotes, and the like), as well as symbols and signs of municipal formations;
  • works of folk art (folklore), which don't have specific authors;
  • news reports on events and facts, which have a purely informational character (daily news reports, television programs, transportation schedules, and the like).

Full text of the Code: in Russian in English.

Coat of Arms of the Russian Federation.svg

Comment – According to interstate and international compacts, the Russian Federation is the legal successor of the Russian Soviet Federative Socialist Republic and the Union of Soviet Socialist Republics; therefore, this license tag is also applicable to official symbols and formal documents of the Russian SFSR and the USSR (union level).

Warning – This license tag cannot be applied to proposed official symbols and drafts of formal documents, which can be copyrighted.


  1. The union level means that use of official symbols and the formal documents of 14 other Soviet Republics is the subject of law of their legal successor. See respective license tags.

The following pages on Schools Wikipedia link to this image (list may be incomplete):

Metadata

I want to learn more...

SOS Children's Villages chose the best bits of Wikipedia to help you learn. SOS Children works in 133 countries and territories across the globe, helps more than 62,000 children, and reaches over 2 million people in total. Find out how you can help children in other countries.