Checked content

File:Երեւանի համայնապատկեր արշալոյսին.JPG

Summary

Description
English: A view at dawn of Yerevan, the capital city of the Republic of Armenia, with the backdrop of Mount Ararat (locally known as Masis).
Հայերեն: Արշալոյսին Երեւանը, Հայաստանի Հանրապետութեան մայրաքաղաքը, իր Մասիս սարով։
Date 27 November 2009
Source Own work
Author Սէրուժ Ուրիշեան (Serouj Ourishian)
Permission
( Reusing this file)
English: You are free to share and to to remix this work, so long as you attribute the original work to Serouj Ourishian.
Հայերեն: Ազատ եք այս գործը տարածել ու վերամշակել, այն պայմանավ որ կը վերագրեք կամ կը նշեք նախատիպ («օրիգինալ») տարբերակի հեղինակին՝ Սէրուժ Ուրիշեանին։

Camera location

40° 11′ 39.49″ N, 44° 31′ 26.20″ E

View this and other nearby images on: Google Maps - Google Earth - OpenStreetMap ( Info)
Camera Model Canon EOS 500D
Shutter speed 1/15, 1/60, 1/4
Aperture 2.8
Film speed (ISO) 100
Lens Tokina AF 11-16mm f/2.8 AT-X Pro DX
Focal length 11 mm
Notes
English: Tone-mapping using Photomatix Pro.

Licensing

I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license:
w:en:Creative Commons
attribution
This file is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license.
You are free:
  • to share – to copy, distribute and transmit the work
  • to remix – to adapt the work
Under the following conditions:
  • attribution – You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).

The following pages on Schools Wikipedia link to this image (list may be incomplete):

Metadata

Learn more about Schools Wikipedia

Schools Wikipedia has been carefully checked to give you the best learning experience. SOS Children believes education is an important part of a child's life. That's why we ensure they receive nursery care as well as high-quality primary and secondary education. When they leave school, we support the children in our care as they progress to vocational training or higher education. Find out how you can help children in other countries.