Checked content

File:Coat of arms of Armenia.svg

Summary

Հայերեն: Հայաստանի զինանշանը
«Հայաստանի Հանրապետության պետական զինանշանի մասին» օրենքն ընդունվել է Գերագույն Խորհրդի կողմից 1992 թ. ապրիլի 19-ին:
Վերականգնվել է Հայաստանի Առաջին Հանրապետության /1918-1920 թթ./ զինանշանը, որի հեղինակներն են ճարտարապետ, Ռուսաստանի գեղարվեստի ակադեմիայի ակադեմիկոս Ալեքսանդր Թամանյանը և նկարիչ Հակոբ Կոջոյանը:
2005թ. նոյեմբերի 27-ի ՀՀ Սահմանադրության բարեփոխումներից հետո, 2006 թվականի հունիսի 15-ին ընդունվել է «ՀՀ զինանշանի մասին» նոր օրենքը։ Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը Հայաստանի Հանրապետության պետական խորհրդանիշներից է։ Հայաստանի Հանրապետության զինանշանն է՝ կենտրոնում՝ վահանի վրա պատկերված են Արարատ լեռը՝ Նոյյան տապանով և պատմական Հայաստանի թագավորություններից չորսի՝ վերևից ձախ՝ Բագրատունիների, վերևից աջ՝ Արշակունիների, ներքևից ձախ՝ Արտաշիսյանների, ներքևից աջ՝ Ռուբինյանների զինանշանները։ Վահանը պահում են արծիվը (ձախից) և առյուծը (աջից), իսկ վահանից ներքև պատկերված են սուր, ճյուղ, հասկերի խուրձ, շղթա և ժապավեն։ Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի հիմնական գույնն է ոսկեգույնը, պատմական Հայաստանի թագավորություններինը՝ վերևից ձախ՝ կարմիր, վերևից աջ՝ կապույտ, ներքևից ձախ՝ կապույտ, ներքևից աջ՝ կարմիր և կենտրոնում՝ վահանի վրա պատկերված Արարատ լեռը՝ նարնջագույն։ Նշված գույները խորհրդանշում են Հայաստանի Հանրապետության դրոշի գույները։

kllk

Description
Deutsch:  
Wappen der Republik Armenien
Blasonierung „…“

English:  
Coat of arms of the Republic of Armenia
Blazon “…”


Date 19 April 1992
Source extracted AI File from yeraguyn.com
Inkscape Logo.svg
This vector image was created with Inkscape.
Author this coat of arms is based on the one created by Alexander Tamanian and Hakob Kojoyan for the Democratic Republic of Armenia, 1918—1922
Permission
( Reusing this file)
Public domain REPUBLIC OF ARMENIA

LAW ON COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS - full text (.pdf)

Article 4. Non-Protected Works

 1. Copyright protection shall not be afforded to:
  a) expressions of traditional folklore and art;
  b) daily news or information on current facts and events;
  c) official documents: legal acts, treaties and the official translations thereof;
  d) state emblems and signs (flags, coats of arms, medals, monetary signs);
  e) political speeches, speeches delivered in the court;
  f) results obtained by technical means without the intervention of human creative activity.
 2. Copyright shall not cover scientific discoveries, ideas, principles, methods, procedures, viewpoints, systems, ceremonies, scientific theories, mathematical formulas, statistical diagrams, rules of games, even if they are expressed, described, disclosed, commented in works.

Flag of Armenia.svg

The following pages on Schools Wikipedia link to this image (list may be incomplete):

Metadata

Learn more about Schools Wikipedia

SOS Children aims to make Wikipedia suitable for young learners. By supporting vulnerable children right through to adulthood, SOS Children's Villages makes a lasting difference to the lives of thousands of people. Education is a key part of our work, and our schools provide high-quality teaching to the children in our care. Have you thought about sponsoring a child?